GBIapp-CROW overzichten toont de maatregelen en het kwaliteitsoverzicht van de planningen die je met GBIapp-kwalitatief plannen hebt gemaakt. De maatregelen van de eerste twee planjaren worden op een hoog detailniveau (op wegvakonderdeel) weergegeven. Tevens wordt een overzicht van alle kwalitatieve maatregelen op hoofdlijnen (maatregelgroep) van de eerste vijf planjaren getoond.

Het kwaliteitsoverzicht toont de CROW beleidsthema’s veiligheid, comfort, duurzaamheid en aanzien. Hier wordt het verloop van de kwaliteit weergegeven in percentages van het oppervlak op basis van de resultaten van de kwalitatieve planning .