Met GBIapp-cyclisch plannen (voor groen, wegen, riolering, kunstwerken, verlichting, verkeerstekens, gebouwen, water, meubilair) breng je de onderhoudskosten voor het beheer van de openbare ruimte in beeld en koppel je de kosten aan de planning. Onderhoudskosten kunnen bestaan uit vervangingskosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

In GBIkennisbank is vastgelegd binnen welke cyclus of met welke (jaarlijkse) frequentie een maatregel uitgevoerd moet worden. De planning van maatregelen en
bijbehorende kosten geeft inzicht in de planning van het budget per object. Je kunt kiezen tussen een jaarlijkse planning of een gemiddelde planning over de jaren heen.