Met GBIapp-kiezen help je bestuurders en beleidsmedewerkers bij het maken van keuzes, het onderbouwen van beslissingen en het vastleggen van de ambities voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De app gebruikt daarbij informatie uit kengetallen, ijkingen en scenario’s. De consequenties van een keuze geeft direct inzicht in kosten, kwaliteitsbeelden en beleidsthema’s.