Met GBIapp-kwalitatief plannen (voor wegen en riolering) stel je een planning vast met een looptijd van maximaal 5 jaar. In tegenstelling tot cyclisch plannen (waarbij uitgegaan wordt van een maatregelenpakket op basis van ervaring) gaat deze app uit van een daadwerkelijk geconstateerde kwaliteit van het object.

Kwalitatief plannen gebruikt inspectie- en/of meetresultaten van een bepaalde leeftijd. Na deze bepaalde tijd is een meting niet meer valide omdat de tijd tussen de meting en het moment van plannen te lang is.

Kwalitatief plannen werkt op basis van verschillende richtlijnen (NEN, CROW, etc.). De gemeten kwaliteit wordt getoetst aan de richtlijn. Op basis hiervan wordt bepaald in welk planjaar een maatregel plaats moet vinden. Op basis van de geconstateerde schade wordt de bijbehorende maatregel vastgesteld.