Met GBIapp-uitvoeringscalculatie breng je de onderhoudskosten voor het beheer van groen op een gedetailleerd niveau in beeld. De onderhoudskosten van het groen bestaan uit kosten voor dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld: het schoffelen van beplanting en het maaien van gras) en kosten voor meerjaarlijks onderhoud (bijvoorbeeld: het snoeien van bomen en het vervangen van beplanting).

In GBIkennisbank is bekend welke maatregelen er cyclisch uitgevoerd worden, inclusief de bijbehorende frequenties en bewerkingspercentages. GBIapp-uitvoeringscalculatie berekent in detail de onderbouwing van de resultaten in uren en kosten. De resultaten worden getoond in overzichtelijke grafieken.

Zo zie je bij de maatregelen wat de berekende hoeveelheid arbeidsuren en de bijbehorende arbeidskosten zijn. Ook de benodigde inzet van materieel (per soort machine en tijdsduur) en hoeveelheid materiaal (per soort en hoeveelheid) worden in deze GBIapp uitgebreid belicht.

In GBI versie 6.3.3 is GBIapp-uitvoeringscalculatie groen uitgebreid met een resultaat per periode. Hiermee is de GBIapp ideaal te gebruiken voor de capaciteitsplanning van met name de eigen dienst. Het resultaat per periode geeft inzicht in de pieken ten aanzien van de benodigde uren. Bijvoorbeeld in het voorjaar, of juist in het najaar.