Met GBIapp-zero based begroten maak je de basiskosten van het onderhoud inzichtelijk op basis van kengetallen en ijkingsresulaten.

De resultaten worden inzichtelijk weergegeven in de vorm van tabellen en grafieken. Ook krijg je inzicht in het effect van de toegepaste ijkingfactor op de basiskosten.