IMBOR –  het informatiemodel Beheer Openbare Ruimte – is binnen afzienbare tijd de standaard voor opslag en distributie van gegevens van de openbare ruimte. De behoefte aan gegevens in IMBOR formaat is nu al in de markt aanwezig en groeit sterk. Daarom hebben wij de IMBOR Toonbank ontwikkeld.

Met de IMBOR Toonbank lever je vanuit GBI je beheergegevens aan in IMBOR formaat, bijvoorbeeld voor opname in een gegevensmagazijn of distributie naar partijen die gegevens over de openbare ruimte nodig hebben. Daarnaast weet je meteen in hoeverre je gegevens in GBI gereed zijn voor IMBOR. De toonbank geeft aan welke gegevens in GBI wel of niet ‘IMBOR proof’ zijn. Zo bepaal je zelf het tempo naar een volledige invoering van IMBOR.