De koppeling tussen GBI en ProjectComfort leidt tot een grote stap in het digitaliseren van werkzaamheden in de openbare ruimte en de aanpak voor het meerjaren perspectief voor beheer en onderhoud.

In een eenvoudig scherm worden alle actuele en toekomstige projecten getoond en door de projecten te verslepen in de tijd, wordt direct inzage gegeven in de te verwachten kosten en benodigde capaciteit. De processen zijn efficiënt, omdat relevante informatie nog maar één keer ingevoerd en opgeslagen wordt. Simpel gezegd: GBI rekent en ProjectComfort neemt de uitkomsten over en beheerst de uitvoering.

Bij het starten van een nieuw project, of wijzigen van een bestaande, worden alle relevante gegevens met GBI gesynchroniseerd en kan iedereen de kaart oproepen en wordt het gebied gepresenteerd waar het project betrekking op heeft.

ProjectComfort is een compleet project management systeem en biedt alle functies die je van een professioneel projectmanagement systeem mag verwachten. Reeds 15 jaar wordt het systeem door vele organisaties gebruikt en voor de meest uiteenlopende projecten ingezet. Het systeem draait in de Cloud, zodat je altijd toegang hebt tot het gewenste project, programma of complete project-portfolio.

De verbinding is een innovatieve en veilige verbinding over een Enterprise service bus (ESB) tussen twee ogenschijnlijk verschillende systemen waarvan er ook nog ééntje in de cloud draait! Maar door ze (veilig) te verbinden ontstaan er voor Almere nieuwe mogelijkheden en inzichten, waardoor werk efficiënter en tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden.