smart city and wireless communication network, abstract image visual, internet of things

Risicogestuurd beheer
De integratie biedt kansen om de strategiën voor kapitaalgoederenbeheer effectiever te maken. De kracht van data is dat het ‘verhalen vertelt’ en beslissingen en keuzes kracht kan geven. Met de integratie van de sensordata kan GBI nauwgezet adviseren in het uit te voeren correctief onderhoud. De sensor meet immers als er gebreken zijn. Ook kan er doelmatig ingezet worden op toestandsafhankelijk onderhoud. Met deze techniek en dataverbinding kunnen wij risico’s live monitoren. Zo is het mogelijk inspectie- en onderhoudsregimes continu en adequaat af te stemmen op de meest actuele situatie. Bijvoorbeeld, een wegvak inspecteren zodra er 10.000 auto’s over een bepaald wegvak zijn gereden, of een brug zodra er 100.000 ton overheen is gekomen. Door gerichter te inspecteren dalen de kosten. Het uitvoeren van duidelijk herleidbare interventies draagt bij aan de kwaliteit van de toepassing van Asset Management.

Effecten monitoren, beleidsprogramma’s evalueren
Inmiddels gaat het bij beheer en onderhoud lang niet altijd meer alleen om de begrippen schoon, heel en veilig. Leefbaarheid is het sleutelwoord. En dat is ruimer. Ook de luchtkwaliteit, de kwaliteit van de bodem en geluid dragen bij aan de leefbaarheid van de openbare ruimte, en daarmee de beleving van inwoners en andere gebruikers. De koppeling met sensortechniek stelt ons in staat om de effecten van bijvoorbeeld lucht, bodem en geluid beter te monitoren, te koppelen aan de beleving van gebruikers en beleidsprogramma’s effectiever en gerichter te evalueren, maar ook het gebruik van de objecten. Daarmee geeft de sensortechniek in de plan-do-check-act cyclus de mogelijkheid om doelmatiger te werken.

Burgertevredenheid
Dit heeft ook alles te maken met burgertevredenheid. Met de nieuwe informatie vanuit sensor is de tevredenheid van de eindgebruiker over de leefomgeving beter inzichtelijk te maken. Dit leidt naar verwachting tot nieuwe inzichten over beheer, strategie, beleid, beheer en uitvoering.

De kracht zit hem in de combinatie van sensordata en GBI. Met deze essentiële stap in de moderne data gedreven wereld bieden wij onze klanten meer inzicht, meer kennis en de mogelijkheid om nog beter te kunnen beheren.