Koppelen tussen C.A.R.S. en GBI biedt meer inzicht en maakt slimme keuzes mogelijk
Antea Group en YP Your Partner zijn partners op het gebied van beheersoftware. De kracht het partnerschap komt sterk naar voren met de resultaten die de koppeling tussen de informatiesystemen GBI en C.A.R.S. genereert. Dat deze gecombineerde krachten waarde zou hebben, daar waren beide (van oorsprong) Friese ondernemingen al van overtuigd. Nu het gedachtegoed in samenwerking met Súdwest-Fryslân voor het beheer van gemalen in de praktijk is gebracht, is ook het bewijs geleverd.

Siem Willen van Steinvoorn (medewerker ontwerp en voorbereiding Súdwest-Fryslân): Wij hebben direct en vol enthousiasme ja gezegd tegen het voorstel van Antea Group en YP Your Partner. Het is voor ons van groot belang voorop te lopen in de technische mogelijkheden ter ondersteuning van onze dagelijkse activiteiten.’

Wat houdt de koppeling in en wat heeft de klant eraan?
Altijd up-to-date
De koppeling zorgt ervoor dat beheerinformatie rechtstreeks uit GBI in C.A.R.S. wordt gepresenteerd. Zo is de informatie voor gemalen altijd actueel en hoeft de beheerdata maar op één plek beheert te worden. Dit is efficiënt en voorkomt fouten.

Zoals jij het wilt: flexibel en makkelijk
De geografische beheerinformatie uit GBI wordt in C.A.R.S. gepresenteerd in verschillende naar jouw wens ingerichte informatielagen, die wij vooraf in overleg vaststellen en inrichten.Als gebruiker met toegang tot het C.A.R.S. systeem kun je de informatielagen eenvoudig op uw scherm tonen of onzichtbaar maken. Op elke laag kun je persoonsgebonden details vastleggen, bijvoorbeeld kleuren, volgorde en het gewenste zoomniveau.

Belangrijke stap richting real-time control (RTC)
De koppeling biedt ook de eerste stap naar real-time control. Hierbij is een goed overzicht van de omgeving een must. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van de regenmeters, loggers, persleidingen, overstorten, et cetera.

Wat vindt Súdwest-Fryslân ervan?
Siem Willen van Steinvoorn: ‘Wij maken wij al vele jaren naar volle tevredenheid gebruik van de C.A.R.S hoofdpost voor het operationeel beheer van onze technische installaties en van GBI voor het beheer van de openbare ruimte. Nu wij een koppeling tussen beide systemen hebben, geeft dat ons direct veel meer inzicht en kunnen wij sneller slimme keuzes maken, met alle voordelen die daarbij horen.’

Súdwest-Fryslân is, zoals veel Nederlandse gemeenten, een fusiegemeente. Dat houdt in dat niet alle medewerkers de benodigde gebiedskennis hebben, doordat functies en medewerkers door de fusie verschuiven. Dit leidt ook tot het verlies van gebieds- en stelselkennis. Het direct kunnen beschikken over de geografische data in C.A.R.S is daarmee een hele uitkomst voor de gemeente, geeft Siem Willem aan.

‘Hoe completer het overzicht op het scherm des te beter er keuzes die gemaakt worden voor de strategie bij eventuele storingen. Door de koppeling heb je direct een beeld van het gebied en de onderdelen die invloed hebben op de storing van een gemaal. Wij kunnen dus een betere inschatting maken van de effecten bij bepaald handelen’, aldus Siem Willem.

Wat belooft de toekomst?
De volgende stap is om de C.A.R.S. informatie ook beschikbaar te maken in het GBI systeem. Dit biedt voordelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@yp-yourpartner.nl of (0512) 589842.