Programma

Focus op beheer

Elke beheerder, manager of bestuurder weet het, in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de katalysatoren is voor de veranderingen, die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht op de opgave. 

Op donderdag 28 mei 2020 vindt de GBIdag plaats in de Reehorst te Ede.

Vanaf 9 uur ben je van harte welkom en staat er een kop koffie of thee klaar.

Vanuit de focus op beheer stelt Tonie Speelman de focus van de dag scherp. Na een uitstapje in Amersfoort zijn wij met een goed gevoel weer terug op de oude stek in Ede. Tonie heet iedereen van harte welkom en neemt je mee door het dagprogramma.

GBI is een co-productie van Antea Group, de GVAG en onze businesspartners. Samen willen wij GBI gebruiken voor het creëren van een klimaatbestendige, gezonde, veilige, beheersbare en betaalbare openbare ruimte.

Meer dan 120 gemeenten gebruiken de GBI beheersoftware van Antea Group om hun leefomgeving slim en effectief te beheren. In de afgelopen tien jaar hebben we met onze ICT-partner DataQuint een topproduct neergezet. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat beheerders ook de komende decennia het maximale uit ónze beheersoftware kunnen halen.

Om een state-of-the-art product te blijven bieden, hebben we besloten om een nieuwe generatie software te ontwikkelen. Dit doen we samen met een nieuwe bouwpartner.

DataQuint blijft als leverancier van Antea Group uiteraard betrokken en verantwoordelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van de software die gemeenten bij Antea Group hebben afgenomen.

Bas Boonstra, Adviesgroepmanager GBI, neemt je mee in deze ontwikkelingen en de plannen voor de doorontwikkeling van GBI, zodat je goed en helder geïnformeerd bent.

Jan Swier is expert én pionier op het gebied van Asset Management en werkt al meer dan 40 jaar aan en voor de spoorwegen in Nederland. De ontwikkelingen die in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ingezet hebben hem gevormd tot wie hij nu is: een enorme kennisdrager in de transitie van onderhouden naar managen. Tijdens de GBIdag vertelt hij over zijn passie voor Asset Management, sporen en treinen.

 

Met infomarkt en GBIplein.

GBIdag 2020 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

TitelFocus op GBIondersteuning en -dienstverlening
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Iepe Soet & Cor Leenstra
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.1
Zaalvolgt zsm
InhoudOm onze software voor jou optimaal te laten werken, geven we graag goed ondersteuning en dienstverlening. Over onze plannen initiatieven voor het relatiebeheer, GBIservicedesk en de GBIconsultancydiensten vertellen we graag.

TitelFocus op Beheer van kunstwerken met GBI
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)David van Breden & Nico Punter
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.2
Zaalvolgt zsm
InhoudKunstwerken hebben niet het eeuwige leven, ook hier komt de vervangingsopgave in beeld. Nieuwe inspectiemethodieken zijn nodig en beschikbaar voor GBI.

TitelFocus op Standaardisering
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marien van Zwol
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.3
Zaalvolgt zsm
InhoudDe wereld van data staat niet stil. Standaardisering voert de boventoon. Wat speelt nu, waar kan je als GBIgebruiker direct mee aan de slag.

TitelFocus op Sensoren
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Rob Jansen & Adri Wiersma
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.4
Zaalvolgt zsm
InhoudSensoren worden de ogen en oren van de moderne beheerder. In deze sessie delen wij onze concrete ervaring uit Zwolle en Dronten.

TitelFocus op Beleid
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marc de Jong & Ton Lesscher
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.5
Zaalvolgt zsm
InhoudDe beheerder is dé centrale persoon om invulling te geven aan de belangrijke opgaven van deze tijd. Toch wordt hij vaak als last en moetje gezien. Hoe gaat de beheerder zijn positie claimen en zichzelf goed verkopen?

De moderne beheerder weet hoe hij de bijdrage van het beheer aan de doelen van de stad tastbaar maakt. Daarmee ‘verkoopt’ hij het belang van beheer aan de bestuurder. Bijvoorbeeld de gemeente Oirschot, die wij hierbij hebben geholpen. Het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) geeft de focus van beleid naar beheer. We hebben de bestuurlijke doelen en maatschappelijke opgaven voor de leefomgeving vertaald naar het concrete beheer en onderhoud.

Met de juiste woorden en een goede positionering wordt voor iedereen duidelijk hoe de assets bijdragen aan de maatschappelijke opgaven, het realiseren van bestuurlijke doelen en waarom bepaalde beheeractiviteiten worden uitgevoerd. Zo komt de beheerder in de positie van regisseur van de leefomgeving. Hiermee laten we zien dat beheer er toe doet. We vertellen u hoe we dit samen met de gemeente Oirschot hebben aangepakt. Kortom: van last naar kans!

TitelFocus op Circulair Beheer & Onderhoud
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Mark van den Kieboom & Albert Werner
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.6
Zaalvolgt zsm
InhoudDe beheerder en GBI zijn de spil in het lokale grondstof(data)magazijn! Beheerders hebben de verantwoordelijkheid voor een enorm areaal. Naast het duurzaam instandhouden is ook het efficiënt omgaan met de vrijkomende materialen enorm waardevol in de lokale circulaire economie. De (Data)beheerder vervult een sleutelrol! We nemen u mee in de kansen en successen, ook met GBI, en tonen voorbeelden en beantwoorden vragen.

Met infomarkt en GBIplein.

Jullie zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de buitenruimte. Ook om de gebruikers simpelweg gelukkig te maken. Maar, hoe werkt dat eigenlijk, geluk. En ook wij, als beheerders, verliezen ons weleens in het alledaagse werk. Als we bezig zijn keuzes te maken rondom onze opgaven en de uitdagingen, die bijvoorbeeld ontstaan door externe factoren als klimaat en wetgeving. Hoe blijven wij gelukkige beheerders? Auteur en wetenschapper Patrick van Hees neemt ons mee en vertaald zijn wereld naar die van beheer, zodat wij onze gelukspotentie optimaal kunnen benutten.

Want, gelukkige professionals zijn productiever, creatiever, socialer en beter bestand tegen burn-out. Veel organisaties investeren mede daarom in het geluk van de medewerkers, Patrick laat zien hoe dat werkt. Met humor, praktische adviezen en veel interactie.

De GVAG is in 2001 als onafhankelijke vereniging opgericht. De vereniging behartigt de belangen van GBIgebruikers. Tijdens de ledenvergadering wordt ook de welbekende GBI Award uitgereikt. De GVAG is ook de hele dag aanwezig op de infomarkt.

Met infomarkt en GBIplein.

GBIdag 2020 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

TitelFocus op de GBIroadmap
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Nico Punter & Egbertje Mol
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.1
Zaalvolgt zsm
InhoudDe beste software maken we samen’ is al jaren ons motto. In deze sessie geven we zicht op onze opgave voor de komende jaren.

TitelFocus op Aansluiten op GBI
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Cor Leenstra & Adri Wiersma
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.2
Zaalvolgt zsm
InhoudGBI heeft ideale 'Geschikt voor GBI' koppelingen met andere pakketten waardoor data efficiënter wordt gebruikt. Ook genereren we steeds meer informatie uit GBI die we via BORservices aanbieden.

TitelFocus op Samenhangende objectregistratie
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Mirian van Ansem & Bram Jippes
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.3
Zaalvolgt zsm
InhoudBinnen onze samenleving gaan steeds meer beslissingen genomen worden op basis van actuele en betrouwbare data. Dit leidt tot meer datagedreven werkende en -beslissende organisaties. De samenhangende objectenregistratie gaat hier in een belangrijke rol in vervullen. In deze registratie wordt data vanuit de WOZ, BAG, BGT en BOR gecombineerd én aangesloten op andere breder gebruikte databronnen. Tijdens de sessie wordt u meegenomen wat de samenhangende objectenregistratie voor invloed op uw werkzaamheden zou kunnen hebben. Daarnaast gaan we op een interactieve manier op zoek naar welke acties u nu zou moeten nemen op tot een samenhangende objectenregistratie te komen. 

TitelFocus op Nieuwe technieken
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Erik Duisterwinkel
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.4
Zaalvolgt zsm
InhoudKademuur inspecties met drones. Het maken van 3D modellen met 2 mm nauwkeurigheid. We delen graag onze ervaringen uit Amsterdam.

TitelFocus op Integraal Programmeren
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Benno Steentjes & Oane Hornstra
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.5
Zaalvolgt zsm
InhoudWe zijn met z'n allen druk aan de slag in de openbare ruimte. Klimaat, parkeerdruk, vervangingsopgave, mobiliteit, energie… Met het uiteindelijke doel de leefomgeving robuust en toekomstbestending te maken.Wij merken dat gemeenten aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de opgaven en de samenhang hierin. Ruimtelijke adaptatie (adaptatie is aanpassen) raakt aan veel werkvelden (zoals water, riolering, RO, milieu, duurzaamheid en het sociale domein) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied overschrijdende aanpak. In deze lezing nemen wij u mee in onze visie op ‘integraal programmeren’.

TitelFocus op Monitoren & Analyseren
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Ester Boverhoff & Gerk Vellema
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.6
Zaalvolgt
InhoudBinnen het beheerproces is monitoring een essentiële stap. Het levert informatie op over de kwaliteit van de openbare ruimte door dit objectief, conform landelijke normen, te meten. Belangrijke informatie om bij te sturen op de onderhoudsstrategie, maar ook om verantwoording af te leggen richting het bestuur. Monitoring geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals: behaal ik de kwaliteit die bestuurlijk is afgesproken? Hoe kan ik efficiënter inspelen op weersinvloeden? En hoe helpt mij dit om aannemers aan te sturen? Kortom laat je meenemen in de mogelijkheden van monitoring en de bijdrage daarvan aan het beheerproces.

GBIdag 2020 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

TitelFocus op Beheer riolering en het GWSW
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Frank Zwiers & Folkert Miedema
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.1
Zaalvolgt zsm
InhoudDe wereld van riolering is volop in ontwikkeling. Een nieuwe standaard, een inspectie nieuwe stijl en verbeterde software. Onze experts praten je bij én laten het zien.

TitelFocus op op GBIondersteuning en -dienstverlening
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Iepe Soet & Cor Leenstra
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.2
Zaalvolgt zsm
InhoudOm onze software voor jou optimaal te laten werken, geven we graag goed ondersteuning en dienstverlening. Over onze plannen en initiatieven voor de helpdesk, updates en trainingen vertellen we u graag meer.

TitelFocus op Omgevingswet
OrganisatieAntea Group
Presentator(en Marijke ter Steege & Robert Forkink
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.3
Zaalvolgt zsm
InhoudVoor de omgevingswet is correcte en actuele data van groot belang. Ook jij als beheerder speelt hierbij een belangrijke rol. In deze sessie nemen wij je mee in de omgevingswet en uw rol als beheerder. De omgevingswet is de uitgelezen kans om data te integreren, het beheer te organiseren en data breed te gebruiken in en buiten jouw organisatie.

TitelFocus op GBIroadmap
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Nico Punter & Egbertje Mol
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.4
Zaalvolgt zsm
InhoudDe beste software maken we samen’ is al jaren ons motto. In deze sessie geven we zicht op onze opgave voor de komende jaren.

TitelFocus op Contracten
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Ton Lesscher & Ruud van Hoek
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.5
Zaalvolgt zsm
InhoudWe zien de trend dat de ontwikkeling van frequentie- naar beeldbestekken wordt doorgetrokken naar effect- en waardegestuurde contracten. Als beheerder bijdragen aan de gewenste bestuurlijke- en maatschappelijke effecten en waarden staat vandaag de dag centraal, niet meer het realiseren van een kwaliteitsniveau. Dit blijkt veel te star en technisch voor de gebruikers van de openbare ruimte, zij uiten zich op een heel andere wijze; effecten en waarden. Hoe geven we deze ontwikkelingen vorm in contracten en welke data en informatie is nodig om de stap naar effect- en waardegestuurde contracten te maken en de behaalde effecten en waarden te monitoren? Tijdens deze sessie krijgt u hierop antwoord.

TitelFocus op Evalueren & Verbeteren
OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Eric Moonen
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.6
Zaalvolgt zsm
InhoudLeren, hoe doe je dat? We zijn druk, alles moet het liefst gisteren af. Maar neem je ook tijd om te reflecteren en sta je er voldoende bij stil of het anders en slimmer kan?

In deze sessie krijg je tips hoe je kan leren en verbeteren.